Het Lencioni model, wat is dat precies?

Voor een onderneming geldt in de praktijk dat ze nog zo goed uitgedokterd mag zijn, wanneer het niet helemaal goed zit met het personeel is de kans ontzettend groot dat je tegen bepaalde problemen of obstakels aan zal lopen. Nog steeds kan er vandaag de dag worden vastgesteld dat het allesbehalve een eenvoudige opgave is om ervoor te zorgen dat het personeel niet alleen goed op elkaar is afgestemd, maar zich ook perfect van elkaars taken kwijt. Gelukkig is het wel zo dat er op de markt een aantal verschillende modellen zijn terug te vinden die op dit vlak een niet onaanzienlijke meerwaarde kan betekenen. Eén van deze modellen is het Lencioni model. Dat is nu precies het model dat we uitgebreid voor je gaan bespreken hier op deze pagina. 

Waar loopt het fout bij menig aantal bedrijven?

Er zijn een aantal zaken die we kunnen vaststellen waar het compleet fout bij loopt bij verschillende bedrijven. Voor veel van deze zaken geldt dat ze opgelost of voorkomen zouden kunnen worden door het toepassen van het Lencioni model. In eerste instantie blijkt vaak dat een team niet in staat is om snel beslissingen te nemen die in consensus zijn gemaakt. Dat legt meteen een pijnlijke vinger op de wonde. Het is namelijk zo dat je er in deze situatie rekening mee dient te houden dat de kans bestaat dat er aan efficiëntie binnen het bedrijf zal moeten worden ingeboet. Dat is vervelend. Dit niet in het minst omdat het je kansen voor de toekomst potentieel zal hypothekeren. 

Door het toepassen van het Lencioni model wordt er vaak ook meteen een ander vaak voorkomend probleem in de kern aangepakt. Het gaat hierbij om het feit dat personeelsleden moeite hebben om eerlijk en open met elkaar te communiceren. Tegenwoordig is het zo dat er in heel veel bedrijven haast noodgedwongen feedback trainingen worden gehouden. Voor dergelijke trainingen geldt dat ze specifiek zijn gericht op het verstrekken, maar ook het geven van feedback. Ook dit maakt eigenlijk deel uit van het model welke door Lencioni werd gelanceerd. 

Kunnen teamleden eigenbelang opofferen voor het team?

Last but not least is het eveneens belangrijk om na te gaan of individuelen die deel uitmaken van het team van je bedrijf in staat zijn om hun eigen belang op te offeren voor deze van het team. Dat lijkt in eerste instantie misschien wel het geval te zijn, maar wordt dit bevestigd in de praktijk of niet? Vaak blijkt het dan immers een compleet ander verhaal te worden. Ook het kunnen opofferen van het eigenbelang in functie van het team vormt een belangrijk onderdeel van dit model dat in de praktijk absoluut zeker niet mag worden onderschat, integendeel. 

Ook voor jouw bedrijf kan het Lencioni model interessant zijn!

Het Lencioni model heeft door de jaren heen haar betrouwbaarheid ruimschoots bewezen. Heel wat verschillende bedrijven zijn dan ook sterk gebaat geweest met het toepassen van dit model. Dit gezegd hebbende is het zo dat er nog veel werk aan de winkel is. Voor menig aantal ondernemers geldt namelijk vandaag de dag nog steeds dat ze niet (voldoende) bekend zijn met dit model. Geldt dat ook voor jou? Dan is het de hoogste tijd geworden om daar verandering in te brengen!

Heb je nog vragen? Klik hier voor antwoord op al je vragen.